+84971985588

Vietnam Bus Time Table

Vienam bus time table departure everyday please leave email or whatssap…, we will inform you if the time change

         Name Bus Route  Time Go  Time arrive    Price
 Hanoi => Sapa   7am, 14h and 22h pm   13h, 20h and 3h  250.000
 Sapa => Hanoi  8h , 13h30, 16h , 22h  13h , 19h , 3ham  250.000
 Hanoi => Sapa by Limosine Van   7h , 13h  13h , 20h  390.00
 Hanoi => Cao Bang local bus  9h30 ,  20h  16h, 4h  300.000
 Cat Ba => Hanoi  9h, 13h30,  16h  Take 3,5 hours  330.000
 Hanoi => Cat Ba  8h: 10h: 12:30: 15h  Take 3,5 hours  330.000
 Hanoi to Son La   10h45   18h   350.000
 Hanoi => Lang Son 9h, 11h, 13h, 15h  take 3,5 hours  200.000
 Hanoi => Mong Cai  12h30  18h  300.000
 Hanoi => Mai Chau  8h, 13h30  11h, 17h  180.000
 Hanoi => Ha Giang  7h, 12h30 , 20h  take 8 hours  250.000
 Hanoi => Ha Giang Limosine   15h back 16h  22h  400.000
 Hanoi => Dien Bien Phu  19h  4h am  400.000
 Hanoi => Halong by Seater bus  9h  13h  220.000
 Hanoi => Halong by Limosine bus  9h, 11h, 13h, 15h, 17h  take 3 hours  350.000
 Hanoi => Ninh Binh Seater bus  9h  11h30  150.000
 Hanoi => Ninh Binh Limosine Bus 10h,13h, 15h Limosine Bus 270.000
 Hanoi => Ba Vi  contact
 Hanoi => Tam Dao  10h30  180.000
 Hanoi => Mu Cam Chai  10h   18h  350.000
 Hanoi => Hai Phong  9h, 13h  200.000
 Hanoi => Moc Chau  9h45  300.000
 Hanoi => Bac Ha  19h30  4h 370.000
 Hanoi ==> Ba Be  9h am   15h30 pm  250.000
 Hanoi => Lai Chau  10h  350.000
 Hanoi => Dong Hoi  Contact  .000
 Hanoi => Hue  Contact  .000
 Hanoi => Da Nang  Contact  .000
 Hanoi => Nanning( 308 TKC ) 9h, 11h30  take 6hours  750.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *