+84971985588

Hanoi Information For Travel

1: Best palace to stay

 • Old quarter like Hang Gai street, Hang Dao street, Hang Bac street…

2: Good place to eat

5 Hang Tre, Quan an Ngon Phan boi chau street, Pho 24 trung yen street, Bun cha Huong Lien le van huu street…

3: 👉👉 Best visiting place in Hanoi, dont miss when you are here

 • Tran Quoc Pagoda
 • West lake
 • Ho Chi Minh Museum
 • Ho chi minh house
 • Ho Chi Minh Mausoleum
 • One pillar Pagoda
 • Ba Dinh square
 • Temple Literature
 • Dong Xuan Market
 • Long Bien Brigre
 • Old Quarter area
 • four gater of old city Hanoi
 • Hoan Kiem lake
 • water puput show
 • Skywalk Lotte
 • Royal city shopping
 • Van Phuc silk
 • Bat Trang Ceramic Village

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *